Det siste tiåret har bruken av Internett nærmest eksplodert. Nye tekniske løsninger, ikke minst med inntog av de såkalte smarttelefoner, har nærmest ført til en revolusjon innen nyhetsformidling, digitale kommunikasjonsløsninger. Utallige applikasjoner for tråd hvert formål har gjort dem så populære, at de på relativt kort tid har blitt et allemannseie. Innpass av sosiale medier har vært med på å forsterke denne utviklingen. Slike løsninger bidrar til å knytte kontakt mellom mennesker, noe BKM har visst å utnytte som et ypperlig kommunikasjons-og koordinasjonsverktøy. Dette gjør at menigheten både lokalt og sentralt kan utøve sin virksomhet på en mye mer ressurssparende og effektiv måte. Dessuten er det mulig å formidle informasjon tilpasset de ulike brukergrupper.

Programmer som Facebook, Whatsapp, Telegram og Instagram er sosiale medier som er med på å knytte kontakter  innad i BKM Stord og utad mot andre menigheter som er tilknyttet Brunstad Christian Church, og har også bidratt til å forenkle all planlegging og alle aktiviteter i en hektisk menighetshverdag.

 Helt siden etableringen av BrunstadTV har denne fjernsynskanalen vært en fantastisk formidler av programmer som utelukkende er av positiv og oppbyggelig karakter. De fleste konferanser på Oslofjord Convention Center blir direktesendt, i tillegg til at det produseres programmer særlig tilpasset barn og unge. BrunstadTV har også vist seg som en viktig informasjonskanal, hvor alle får  samme informasjon samtidig. Også mediegruppen på Stord har i noen grad deltatt i  fjernsynsproduksjonen, og har ellers som sin løpende oppgave å levere reportasjer og innhold til Fjernsynskanalen. Noen ganger er det også spørsmål om mer omfattende produksjoner.

Lokalt så mediegruppen i BKM Stord tidlig mulighetene den nye tekniske utviklingen kunne bidra med. Helt fra starten har det vært et viktig fokus å knytte til seg barn og ungdom som har vist en særlig interesse og legning for slikt arbeid. De har hatt mulighet for lære mere og utvikle seg i mediearbeid, godt fulgt opp av eldre ungdom og voksne som ser verdien av å ivareta barn og ungdom sine interesser i et trygt og godt miljø. Dette arbeidet har vist seg å bære rike frukter!

 Samfunnsmessig har det ikke bare vært positivt med alle de nye mediene som har vokst frem de siste årene. Når det f eks gjelder internett, har det dessverre vist seg at dette også har vært en arene med fremvekst av innhold av kriminell karakter. Vi må nok ta innover oss at slike medier er kommet for å bli. I stedet for å avvise f eks Internett som medium, har BKM derfor sett det som en av sine oppgaver å demme opp for den negative påvirkning og innflytelse som de nye mediene kan blant annet ved å anvende disse verktøyene på en positiv måte. På nettstedet www.bcc.no er det lagt ned store ressurser på nettopp dette.

Det er ikke uten grunn at medievirksomheten har fått en sentral plass i menighetsarbeidet. Når det gjelder f eks TV, er dette et attraktivt medium og mye sterkere virkemiddel enn f eks bøker og tidsskrifter. Ved å tilpasse programmene til de forskjellige målgrupper, formidles innholdet mer treffsikkert til de forskjellige alderstrinn det er beregnet for. Programmer for ungdom kan f eks være mer fartsfylt for og moderne for å underbygge det innholdsmessige budskapet. Mediearbeidet i BKM spenner over et vidt område, og arbeidsoppgavene i gruppen kan lett tilpasses de ulike alderstrinn.

Det er ellers viktig å ikke lukke øynene for den medieutvikling som finner sted ellers i samfunnet, men anvende dette verktøyet til det beste for medlemmene. Det er også viktig at de som har passert sin  «første ungdom» opptrer som gode rollemodeller ved fornuftig bruk av de nye mediene.

En populær aktivitet for barn og ungdom de senere år, er LAN-samlingene, hvor mediegruppen er en viktig bidragsyter for gjennomføringen. I løpet av en slik helg er det ofret mange kvelds- og nattetimer foran PCen i spennende dueller med andre ungdommer. Etter en slik helg er det påfallende mange trøtte ansikter å se! For de av mediegruppens medlemmer som ikke ønsker den spillrelaterte del av LANet, men som ønsker enn fordypning i fotografering og videoproduksjon, har det vært mulig å delta på ulike workshops. Ungdommer idag er generelt flinke når det gjelder kunnskap om de ulike medier som verktøy. I sin smarttelefon har de fleste allerede videoredigeringsverktøy lett tilgjengelig, og noen har sågar sine egne fotoblogger. Det er derfor lett å rekruttere motiverte medlemmer. Det har også vist seg at deltagelse i mediegruppen i noen tilfeller har ført til at de som var med i gruppen har tatt sine yrkesmessige veivalg som et resultat av de de har lært i mediegruppen.