Hva slags virksomhet har vi?

På grunn av den høye andelen av barn og ungdom i alderen 0-18 år, er det naturlig at de fleste aktivitetene og samlingene har barn og ungdom i fokus. Alt som foregår har som hensikt å legge til rette for  at barn og unge skal trives og utfolde seg med basis i egne interesser og ferdigheter og at man i voksen alder skal kunne se tilbake på en rik og god oppvekst.

 

 

Møter og samlinger

Kjernen i BKM Stord sin virksomhet er møter og samlinger der trosoppbyggelse står i sentrum. Det meste av vår trosoppbyggelse finner sted i Stord konferansesenter i Rutle. Her kan de av medlemmene som ønsker det være med å delta, enten ved tale, bønn eller sang. Det viktigste er å formidle Bibelens budskap til inspirasjon for den enkelte sitt kristenliv. Etter samlingene er det vanligvis bevertning og i sommerhalvåret gjerne sportslige aktiviteter for de yngre. I vinterhalvåret boltrer mange seg i aktivitetssenterets gymsal.

Det arrangeres vielse og bryllupsfest for medlemmer som gifter seg. Dette er en høytidsdag først og fremst for brudeparet, men også for hele menigheten, som etter vielsen blir invitert til bryllupsfest.

  1. mai står barna i fokus, og mye 17_mai201553legges til rette for at de får en minneverdig
    dag. I julen samles familiene til fest, og julaften er det gjerne en kort samling på lokalet. Julefest for store og små holdes gjerne i begynnelsen av januar, og da er det både julenisse og pakker til alle barna. Julebudskapet blir gjerne formidlet med skuespill eller annen fremføring.

St. Hans samles gjerne menigheten i nærheten til sjø, og store og små koser seg rundt bålet og nyter den tillagede grillmat.

 

Søndagsskole

Stort sett hver søndag formidles bibelhistorien på en kreativ og fengende måte i egne samlinger for barn opp til 13 år. Mye av dette skjer på barnas egne premisser. De oppfordres til å både spørre og svare på spørsmål, og et sentralt hensyn er at alle skal føle seg verdsatt ut ifra den de er.

 

Aktivitetsklubben

Aktivitetsklubben er organisert som en frittstående og selvstendig forening, og drives av ledere og hjelpere som er genuint opptatt av barnas ve og vel. Innad i aktivitetsklubben er det opprettet forskjellige grupper som ivaretar den enkeltes ønsker og interesser. Det er flere grupper med ulike aktiviter tilpasset de forskjellige aldersgrupper. Eksempler kan være turer i skog og mark, ball-leker, matlaging, hobbyaktiviteter av forskjellig art, skøytekvelder, minigolf, bowling, karneval og festkvelder. Mer informasjon om aktivitetsklubben finner du på http://www.aktivitetsklubben.org

gymsal

 

U18

Dette er et spesielt tilpasset tilbud til ungdom mellom 13 og 18 år. En av deltagerne her, Olve Risnes, har noen tanker om hvordan det er å være med i U18-gjengen:

«U18 på Stord er en gjeng på over 20 ungdommer. Vi samles en gang i uken og har det der det trivelig sammen. Det blir arrangert turer med reisemål både innenlands og utenlands. Ungdommene som er med på U18 opplever et godt og inkluderende miljø der alle trives! Samlingene har stor betydning for oss som er med, og vi gleder oss hver uke til å komme sammen.

Vi holder på med mange aktiviteter, som for eksempel: paint-ball, turer i fjell og mark, bordtennis og andre ballaktiviteter som fotball og håndball. Ofte kan vi også samles over en matbit og en god prat. Dette er med på å knytte sterke vennskaps bånd.

U18 har reist til ulike steder både på lange og kortere turer. Vi har for eksempel vært på hyttetur i Sirdal og hatt flere utenlandsturer blant annet til Polen. Turene er fullpakket med opplevelser og mye moro. Slike turer er noe ungdommene virkelig ser frem til. U18 jobber inn pengene til turene sine selv. Vi har loddsalg, driver med dørsalg og utfører diverse småjobber med den hensikt å få råd til neste tur, som vi har i siktet.

For oss som er med her, har det vi opplever i gruppen utrolig stor betydning. Vi  føler oss svært oss heldige som får delta i noe som skaper et vennskap som kan vare livet ut! Vi får være med på mye morsomt og mange spennende aktiviteter sammen med jevnaldrende i et positivt miljø.»

Golden Heart aksjonen

I 2008 gjorde finanskrisen at banker finansieringsselskaper satte helt andre krav til egenkapital og likviditet enn tidligere. Dette gjorde at vi måtte begynne å tenke på alternative finansieringsmåter for å kunne realisere fremtidig utvikling i en menigheten som stadig er i vekst.

Vi etablerte da vår lokale Golden Heart-aksjon, hvor meningen er at BKM Stord har mulighet for å planlegge fremtidige prosjekter, og ikke minst ha økonomiske muskler til å gjennomføre dem. Hele menigheten står bak dette store løftet hvor målet er at egenkapitalen i fremtidige prosjekter skal utgjøre minst 50 % av totalkostnadene. Innsamlede midler kommer som et resultat av stor givervilje og inntektsbringende dugnadsaktivitet. Spareprosjektet har et langsiktig perspektiv, det er oppvekstvilkårene for barn og unge det dreier seg om! Det å støtte helt og fullt opp under prosjektet, gir en sterk følelse av eierskap og tilhørighet. Under det praktiske arbeidet knyttes gode vennskapsbånd, og man får en aktiv og meningsfull fritid!