Trosoppbyggelsen er menighetens kjernevirksomhet

Samlingene med trosoppbyggelse er vår viktigste inspirasjonskilde. Det er frihet for alle til å delta med tale, vitnesbyrd, bønn, sang og musikk. Vi har ukentlige fellesmøter i Rutle hver søndag, der vi veksler mellom formiddags- og kveldsmøter. Etter formiddagsmøtet, spiser vi ofte middag sammen. Etter kveldsmøtene møtes vi gjerne i kaffebaren.

Ungdommen har egne samlinger hver fredag, og barna har søndagsskole hver søndag. På våre samlinger på søndag deltar det fra 150 til 200 medlemmer. I tillegg arrangerer vi jubileumsfester, brylluper, motivasjonssamlinger, og minnesamvær, i tillegg til festligheter på de nasjonale og kristelige høytidsdagene.

Barne- og ungdomsarbeid har alltid hatt en sentral plass i BKM Stord. Menigheten gir dem opplevelsen av fellesskap på de ulike alderstrinn. Mye av vår virksomhet foregår på tvers av generasjonene, og gode og verdifulle holdninger overføres fra de eldre til de yngre.