Rutle er aktivitetssenteret til BKM Stord, her er litt om Rutle’s historie.

Småbruket i Rutle

Mye tyder på at det har vært gårdsdrift i Rutle i flere hundre år. Gamle sammenraste grunnmurer i naturstein forteller Bilde 3sitt tydelige språk om at hverdagen har vært et blodslit for å holde liv i folk og fe. Uten bruk av andre hjelpemidler enn spett og slegge, ble innmarken i sin tid ryddet for stein, meter for meter. Under skiftende tider gav bruket sin eier mat på bordet og klær på kroppen. Selv om det dyrkede areal var relativt begrenset, var bruket velsignet med betydelige skogsområder, og hadde til og med sitt eget sagbruk. De var dermed selvforsynt med trevirke til nye bygg og vedlikehold av den gamle bygningsmassen, og kunne også skaffe trevirke til kunder i bygda.

Bilde 4Etter at driften av eiendommen opphørte, og eieren av småbruket flyttet fra eiendommen på midten av 1980-tallet, har våningshuset stort sett fungert som feriebolig for ulike eiere. BKM Stord ble snart oppmerksom på det store potensialet eiendommen hadde for å gi barn og ungdom helt spesielle rammebetingelser. Her var det store muligheter for å kunne utfolde seg i lek og moro.

Vi undersøkte derfor mulighetene for å inngå leieavtale med daværende eier, og stor var begeistringen da vi våren 1995 kunne inngå en bruksavtale med vedkommende. I mange år hadde vi stor glede av denne bruksretten. Da mulighetene for kjøp av området dukket opp sommeren 2000, var vi samstemte i at vi ikke måtte la denne anledningen gå fra oss! På dette tidspunkt hadde vi imidlertid ingen anelse om at vi en gang i fremtiden kom til å bygge et aktivitetssenter på området! Planene om et forsamlingshus på eiendommen tok først form flere år senere.

Da BKM Stord overtok området i 2000, hadde mye av bygningsmassen, som bestod av hovedhus, løe, uthus og stall, et stort behov for oppgradering. Et storstilt arbeid ble igangsatt, og området fremtrer i dag som et koselig og godt vedlikeholdt lite småbruk. Intensjonen er, og har hele tiden vært, å bevare selve småbruket «Indre Rutle» som den fantastiske kulturarv det er for oss og for hele bygda!

I sommerhalvåret kan du høre både sauebreking og lyden av skvaldrende gjess, og det er ikke uvanlig å få nattlige besøk av hjort som beiter på innmarken sammen med sauene. Høyt oppe svever en og annen havørn som holder til i nærliggende fjellområder, og i Rutletjødn svømmer bitevillig ørret, som til tross for sin beskjedne størrelse smaker fantastisk godt etter et opphold på steikepannen, surret i rømme. Er du heldig, vanker en og annen torsk også!

Kjøpet av naboeiendommene Horndal i 2002 og Nortun vinteren 2009 gir oss enda flere muligheter til å utvikle hele området til en fantastisk perle i Sunnhordland!