Det siste tiåret har bruken av Internett nærmest eksplodert. Nye tekniske løsninger, ikke minst med inntog av de såkalte smarttelefoner, har nærmest ført til en revolusjon innen nyhetsformidling, digitale kommunikasjonsløsninger. Slike løsninger bidrar til å knytte kontakt mellom mennesker, noe BKM har visst å utnytte som et ypperlig kommunikasjons-og koordinasjonsverktøy. Dette gjør at menigheten både lokalt og sentralt kan utøve sin virksomhet på en mye mer ressurssparende og effektiv måte. BKM Stord har i flere år hatt en mediagruppe som arbeider med dette.

Helt siden etableringen av BrunstadTV har denne fjernsynskanalen vært en fantastisk formidler av programmer som utelukkende er av positiv og oppbyggelig karakter. De fleste konferanser på Oslofjord Convention Center blir direktesendt, i tillegg til at det produseres programmer særlig tilpasset barn og unge. BrunstadTV har også vist seg som en viktig informasjonskanal, hvor alle får  samme informasjon samtidig. Også mediegruppen på Stord har i noen grad deltatt i  fjernsynsproduksjonen, og har ellers som sin løpende oppgave å levere reportasjer og innhold til Fjernsynskanalen. Noen ganger er det også spørsmål om mer omfattende produksjoner.

Lokalt så mediegruppen i BKM Stord tidlig mulighetene den nye tekniske utviklingen kunne bidra med. Helt fra starten har det vært et viktig fokus å knytte til seg barn og ungdom som har vist en særlig interesse og legning for slikt arbeid. De har hatt mulighet for lære mere og utvikle seg i mediearbeid, godt fulgt opp av eldre ungdom og voksne som ser verdien av å ivareta barn og ungdom sine interesser i et trygt og godt miljø. Dette arbeidet har vist seg å bære rike frukter!

 

Hvert år arrangerer BKM Stord LAN-samling, dette er blitt en populær aktivitet for barn og ungdom. I løpet av en slik helg er det ofret mange kvelds- og nattetimer foran PCen i spennende dueller med andre ungdommer. Etter en slik helg er det påfallende mange trøtte ansikter å se!
For de av mediegruppens medlemmer som ikke ønsker den spillrelaterte del av LANet, men som ønsker enn fordypning i fotografering og videoproduksjon, har det vært mulig å delta på ulike workshops. Ungdommer idag er generelt flinke når det gjelder kunnskap om de ulike medier som verktøy. I sin smarttelefon har de fleste allerede videoredigeringsverktøy lett tilgjengelig, og noen har sågar sine egne fotoblogger. Det er derfor lett å rekruttere motiverte medlemmer. Det har også vist seg at deltagelse i mediegruppen i noen tilfeller har ført til at de som var med i gruppen har tatt sine yrkesmessige veivalg som et resultat av de de har lært i mediegruppen.