Stillheten brytes av at det er en som høylytt roper til en annen på engelsk. Det svares på tysk! En annen synger høyt for seg selv på hollandsk, mens han svinger malerkosten taktfast til sin egen sang! Til tider kan det se ut som det råder en sann Babelsk forvirring, og man kan lure på om det er mulig å forstå hverandre! Det er nok noen av våre internasjonale venner du har hørt! Kanskje bruker de sitt eget morsmål når de skal formidle noe de vil at «språkfattige» nordmenn ikke skal forstå! Men der tar de feil!

 Nå skal det sies at de bare unntaksvis bruker sitt eget morsmål til å kommunisere med! De fleste snakker nemlig flytende norsk, ja noen til og med på Stord-dialekt! Hvordan kan det ha seg at så mange utlendinger har funnet veien til lille Norge? Noe av forklaringen er nok at en del ungdommer kom fra fjern og nær i forbindelse med byggingen av vårt lokale i Rutle. I tillegg til et ønske fra den enkelte om å være med å gjøre en skikkelig innsats, var nok muligheten av å kunne tilegne seg norsk kanskje utslagsgivende for deres valg om å komme til Stord. Mange av ungdommene ble boende etter at byggeprosjektet var ferdig; flere har sågar funnet sin ektefelle her!

Disse ungdommene, som blant annet kommer fra England, Canada, Holland, Polen, Tyskland, Danmark, Sør-Afrika, har vært med på å berike fellesskapet.  De har glidd umerkelig inn blant oss og funnet seg vel til rette på Stord. De har også vist seg å være fremragende fagfolk på sine områder. Det har vært givende å bli kjent med mennesker fra så mange forskjellige kulturer, og oppleve at vi egentlig er ganske like! Vi må heller ikke glemme tilflytterne fra andre deler av Norge, noe som også har vært en berikelse for oss alle!

Også flere av vennene fra Stord har hatt opphold i utlandet, enten som utvekslingsstudenter, som au pair, eller gjennom BCC sitt ungdomsprogram Student Training &  Educational Program (STEP) spredt over hele verden.  Her har de i løpet av ungdomsprogrammet skapt relasjoner som på en positiv måte har vært med på å prege BKM Stord.