BKM Stord er en del av det verdensomspennende evangeliske trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC). Menigheten på Stord er en almennnyttig forening som arbeider med bibelen som kilde og rettesnor i lærespørsmål. .

BCCs grunnlegger er Johan Oscar Smith [1871 – 1943]. Du kan lese mer om ham johan-oscar-smithpå nettstedet johanoscarsmith.no BCC har sitt hovedkontor i Oslo. I dag benytter vi oss av navnet Brunstad Christian Church (BCC) globalt og Brunstad Kristelige Menighet (BKM) lokalt i Norge. Blant folk flest kalles vi gjerne for «Smiths venner» etter vår grunnlegger, Johan Oscar Smith. Helt fra menighetens spede begynnelse har BCC utgitt bladet Skjulte Skatter, et oppbyggelig blad som i dag utgis på mange språk.

Gode og trygge rammebetingelser for barn og ungdom har vært vårt hovedfokus helt fra begynnelsen.
Meningen er at vårt kristenliv skal stå i en utvikling, dette gir et rikt liv både som ung og gammel. Vi støtter derfor opp om de arrangementer og aktiviteter som BCC gjennomfører på Oslofjord Convention Center i Stokke. Her er mange av oss samlet til konferanse både vår, sommer, høst og vinter. Konferanseanlegget, som leies av BCC i stevneperiodene, blir for tiden bygget ut med nye fasiliteter og tilbud som også vil komme oss til gode i vår bruk.

 

Alderssammensetning i BKM Stord

I 2015 utgjorde menigheten på Stord 292 medlemmer.  Av disse er 148 barn og ungdom mellom 0 og 18 år. Aldersgruppen mellom 19 og 35 år utgjør 62 personer.  Ikke overraskende viser altså oversikten en overvekt av barn og unge, som i prosent utgjør godt over 70 % av medlemsmassen.

Hovedfokus fremover vil derfor være å legge forholdene til rette for denne aldersgruppen. Ved å gi gode rammevilkår og aktivitetstilbud, kan vi være med å berike og sikre deres barne- og ungdomstid. BKM Stords Golden Heart-prosjekt er et resultat av dette. Les gjerne mer om Golden Heart i BCCs årsrapport for 2014.

BKM Stord har mye glede av å investere i tiltak for barn og unge. Nye generasjoner finner meningsfulle oppgaver i menigheten. Ved å legge forholdene til rette for at de kan utvikles og trives, kan dette gi dem et godt fundament for senere livsvalg.

BKM Stord vokser raskere enn tidligere estimater har vist. Aktivitetene for barn og unge er gjerne plasskrevende. Dette er viktig å tenke på når man skal planlegge for fremtiden.

Vi ønsker også å verdsette og ivareta våre eldre medlemmer. Den innsatsen de har lagt ned i menigheten gjennom mange år, er nettopp en av årsakene til at vi har det så godt i dag!