Den hvinende lyden av et pustende og pesende damplokomotiv fyller møtesalen i Rutle. Hver søndag er togaksjonen tema i begynnelsen av søndagsmøtene. Lyden av det dampende lokomotivet minner oss om nødvendigheten av et  innsamlingsmessig krafttak frem mot «endestasjonen» for aksjonen, nemlig sommerkonferansen på Brunstad i juli 2017.

Hva går så «Den store togreisen» ut på? Det hele startet da lokalmenigheten i Eiker i august 2016 inviterte til togfest på Oslofjord Convention Center under BCCs sommerkonferanse sommeren 2017, og hvor Eiker påtok seg rollen som pådriver og «lokomotiv» for aksjonen. Denne menigheten har vist et meget stort engasjement for å få flest mulig av BCCs medlemmer like engasjerte som dem selv!

Hvorfor dette store engasjementet rundt en fiktiv togreise? For å finne svaret, må vi flere år tilbake i tid. Svært mange av lokalmenighetene rundt om i verden har allerede i mange år hatt jevnlige innsamlingsaksjoner med definerte innsamlingsmål frem til 2020. I denne sammenheng har BrunstadTV vært en viktig formidlingsarena, og har med sine månedlige sendinger med konkurranser, presentasjon av innsamlingsresultater  og friske musikalske innslag klart å skape stor trivsel og et unikt engasjement rundt innsamlingsaksjonen.

Etter hvert kom ideen om «Den store togreisen» opp. Kort fortalt handler det om at de  lokalmenigheter som når 50% av sine innsamlingsmål innen sommeren 2017, får en plass i en av de symbolske vognene på innsamlingstoget, dvs. at de får en plass i salen  på Oslofjord Convention Center under den store togfesten. I tillegg til den rene oppbyggelsen, vil festen rent finansielt oppleves som en stor milepæl, fordi den enkelte menighet får kontroll på finansieringen av fremtidige investeringer som er med på å trygge framtiden for barn og unge. På denne måte kan menighetslivet utvikles i sunnhet og godhet til glede for fremtidige generasjoner.

På togfesten er det ventet at nærmere 8000 mennesker fra hele verden vil være tilstede for å feire at de enkelte lokalmenigheter har nådd de ambisiøse mål de har satt. Festen forventes å bli en fantastisk happening og stor opplevelse for livet! Det er derfor ikke overraskende at vennene setter inn et ekstra støt nå i sluttfasen for å kunne kvalifisere seg til en plass på toget! At konkurransen er worldwide, bidrar også til en sterk motivasjon og fellesskapsfølelse!

Intensiteten i innsamlingene vil nok for mange lokalmenigheter avta noe etter sommeren 2017. Når vi da ser tilbake på den begeistring, det engasjement og hjertelag som ble vist under innsamlingsaksjonen, vil det være med takknemlighet og glede over at vi fikk lov til å være med på en så viktig sak!