BCC Stord er en del av det verdensomspennende evangeliske trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC). Menigheten på Stord er en almennnyttig forening som arbeider med bibelen som kilde og rettesnor i lærespørsmål. .

BCCs grunnlegger er Johan Oscar Smith [1871 – 1943]. Du kan lese mer om ham johan-oscar-smithpå nettstedet johanoscarsmith.no BCC har sitt hovedkontor i Oslo. I dag benytter vi oss av navnet Brunstad Christian Church (BCC) globalt og Brunstad Kristelige Menighet (BKM) lokalt i Norge. Blant folk flest kalles vi gjerne for «Smiths venner» etter vår grunnlegger, Johan Oscar Smith. Helt fra menighetens spede begynnelse har vi utgitt bladet Skjulte Skatter, et oppbyggelig blad som i dag utgis på mange språk.

Gode og trygge rammebetingelser for barn og ungdom har vært vårt hovedfokus helt fra begynnelsen.
Meningen er at vårt kristenliv skal stå i en utvikling, dette gir et rikt liv både som ung og gammel. Vi støtter derfor opp om de arrangementer og aktiviteter som BCC gjennomfører på Oslofjord Convention Center i Stokke. Her er mange av oss samlet til konferanse både vår, sommer, høst og vinter.