BKM Stord

BKM Stord   Vår virksomhet På grunn av den høye andelen av barn og ungdom i alderen 0-18 år, er det naturlig at de fleste aktivitetene og samlingene har barn og ungdom i fokus. Alt som foregår har som hensikt å legge til rette for  at barn og unge skal trives og utfolde seg med basis i egne interesser og ferdigheter. Enten man velger menigheten eller ikke skal man i voksen alder kunne se tilbake på en

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.bkmstord.no/" align="left"]
[divider_top]

Brunstad Kristelige Menighet på Stord

BKM Stord er en del av det verdensomspennende evangeliske trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC). Menigheten på Stord er en almennnyttig forening som arbeider med bibelen som kilde og rettesnor i lærespørsmål. . BCCs grunnlegger er Johan Oscar Smith [1871 – 1943]. Du kan lese mer om ham på nettstedet johanoscarsmith.no BCC har sitt hovedkontor i Oslo. I dag benytter vi oss av navnet Brunstad Christian Church (BCC) globalt og Brunstad Kristelige Menighet (BKM) lokalt i

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.bkmstord.no/hvem-vi-er/" align="left"]
[divider_top]