Vår virksomhet

Vår virksomhet

Hva slags virksomhet har vi? På grunn av den høye andelen av barn og ungdom i alderen 0-18 år, er det naturlig at de fleste aktivitetene og samlingene har barn og ungdom i fokus. Alt som foregår har som hensikt å legge til rette for  at barn og unge skal trives og utfolde seg med basis i egne interesser og ferdigheter og at man i voksen alder skal kunne se tilbake på en rik og god oppvekst.    

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.bkmstord.no/blog/var-virksomhet/" align="left"]
[divider_top]

Om BKM Stord

Om BKM Stord

BKM Stord er en del av det verdensomspennende evangeliske trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC). Menigheten på Stord er en almennnyttig forening som arbeider med bibelen som kilde og rettesnor i lærespørsmål. . BCCs grunnlegger er Johan Oscar Smith [1871 – 1943]. Du kan lese mer om ham på nettstedet johanoscarsmith.no BCC har sitt hovedkontor i Oslo. I dag benytter vi oss av navnet Brunstad Christian Church (BCC) globalt og Brunstad Kristelige Menighet (BKM) lokalt i

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.bkmstord.no/blog/hvem-vi-er/" align="left"]
[divider_top]

Mediearbeidet i BKM Stord

Det siste tiåret har bruken av Internett nærmest eksplodert. Nye tekniske løsninger, ikke minst med inntog av de såkalte smarttelefoner, har nærmest ført til en revolusjon innen nyhetsformidling, digitale kommunikasjonsløsninger. Utallige applikasjoner for tråd hvert formål har gjort dem så populære, at de på relativt kort tid har blitt et allemannseie. Innpass av sosiale medier har vært med på å forsterke denne utviklingen. Slike løsninger bidrar til å knytte kontakt mellom mennesker, noe BKM har

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.bkmstord.no/mediearbeidet-bkm-stord/" align="left"]
[divider_top]