Økonomi

Økonomi

Regnskap og økonomi i BKM Stord 2013 Årsberetning og årsregnskap for 2013 kan lese her: BKM Stord – Årsregnskap og årsberetning 2013 (pdf)

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.bkmstord.no/blog/okonomi/" align="left"]
[divider_top]

Trosoppbyggelsen er menighetens kjernevirksomhet

Trosoppbyggelsen er menighetens kjernevirksomhet

  Trosoppbyggelsen er menighetens kjernevirksomhet Samlingene med trosoppbyggelse er vår viktigste inspirasjonskilde. Det er frihet for alle til å delta med tale, vitnesbyrd, bønn, sang og musikk. Vi har ukentlige fellesmøter i Rutle hver søndag, der vi veksler mellom formiddags- og kveldsmøter. Etter formiddagsmøtet, spiser vi ofte middag sammen. Etter kveldsmøtene møtes vi gjerne i kaffebaren. Ungdommen har egne samlinger hver fredag, og barna har søndagsskole hver søndag. På våre samlinger på søndag deltar det fra 150 til 200 medlemmer. I tillegg

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.bkmstord.no/blog/trosoppbyggelsen-menighetens-kjernevirksomhet/" align="left"]
[divider_top]

Barnas og ungdommens fremtid er vår hjertesak

Barnas og ungdommens fremtid er vår hjertesak

Barnas og ungdommens fremtid er vår hjertesak Igjen har vi lagt bak oss et innholdsrikt og hektisk år i Brunstad Kristelige Menighet på Stord. Jevnlig aktivitet i 2013 har hver uke samlet ca. 270 deltakere på Stord Konferansesenter. Deltakelsen øker stadig. Gjennomsnittsalderen på våre medlemmer er 24 år. Mye av vår virksomhet er derfor fokusert på barn og ungdom. Dette er vår hjertesak. Det arbeides målrettet med å inspirere den oppvoksende slekt til å ta selvstendige og gode valg i livet. Vi vil gjerne hjelpe barn og

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.bkmstord.no/blog/barnas-ungdommens-fremtid-hjertesak/" align="left"]
[divider_top]

Økonomi

Regnskap og økonomi i BKM Stord 2013 Årsberetning og årsregnskap for 2013 kan lese her: BKM Stord – Årsregnskap og årsberetning 2013 (pdf)

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.bkmstord.no/okonomi/" align="left"]
[divider_top]