Barnas og ungdommens fremtid er vår hjertesak

Igjen har vi lagt bak oss et innholdsrikt og hektisk år i Brunstad Kristelige Menighet på Stord. Jevnlig aktivitet i 2013 har hver uke samlet ca. 270 deltakere på Stord Konferansesenter. Deltakelsen øker stadig.

Gjennomsnittsalderen på våre medlemmer er 24 år. Mye av vår virksomhet er derfor fokusert på barn og ungdom. Dette er vår hjertesak. Det arbeides målrettet med å inspirere den oppvoksende slekt til å ta selvstendige og gode valg i livet. Vi vil gjerne hjelpe barn og ungdom til å bli selvhjulpne og etterhvert en ressurs for andre. Gjennom ulike aktiviteter lærer ungdommen seg å arbeide og være med å ta ansvar.

Lederskapet i BKM Stord er forankret i et solid kristelig livsfellesskap. Grunnlaget for virksomheten er rettferdighet, ærlighet og omsorg. Dette er verdier vi satser på, og tror vil prege de kommende generasjoner. Vår jevnlige trosoppbyggelse står i sentrum. Trosopplæringen for vår ungdom arbeider vi også stadig med, for å gjøre den mer attraktiv og tilpasset aldersgruppen.

[icon type=»vector» icon=»momizat-icon-58″ size=»24″ icon_color=»#000000″ ] Les også Trosoppbyggelsen er menighetenes kjernevirksomhet

BKM Stord er en menighet i vekst. Det nye lokalet i Rutle ble innviet i 2007, men allerede nå ser vi behov for å ta høyde for framtidige utvidelser. BKM Stord har fra 2012 av iverksatt lokale spareplaner som skal gjøre oss bedre økonomisk rustet til å takle fremtidige finansielle utfordringer. Vår målsetting er å bidra å gi våre barn og ungdom gode rammevilkår for lokale aktiviteter langt inn i fremtiden.

Torstein Leth
Styrets formann, BKM Stord