Stillheten brytes av at det er en som høylytt roper til en annen på engelsk. Det svares på tysk! En annen synger høyt for seg selv på hollandsk, mens han svinger malerkosten taktfast til sin egen sang! Til tider kan det se ut som det råder en sann Babelsk forvirring, og man kan lure på om det er mulig å forstå hverandre! Det er nok noen av våre internasjonale venner du har hørt! Kanskje bruker
Rutle er aktivitetssenteret til BKM Stord, her er litt om Rutle’s historie. Småbruket i Rutle Mye tyder på at det har vært gårdsdrift i Rutle i flere hundre år. Gamle sammenraste grunnmurer i naturstein forteller sitt tydelige språk om at hverdagen har vært et blodslit for å holde liv i folk og fe. Uten bruk av andre hjelpemidler enn spett og slegge, ble innmarken i sin tid ryddet for stein, meter for meter. Under skiftende
Det siste tiåret har bruken av Internett nærmest eksplodert. Nye tekniske løsninger, ikke minst med inntog av de såkalte smarttelefoner, har nærmest ført til en revolusjon innen nyhetsformidling, digitale kommunikasjonsløsninger. Slike løsninger bidrar til å knytte kontakt mellom mennesker, noe BKM har visst å utnytte som et ypperlig kommunikasjons-og koordinasjonsverktøy. Dette gjør at menigheten både lokalt og sentralt kan utøve sin virksomhet på en mye mer ressurssparende og effektiv måte. BKM Stord har i flere