Også 2016 har vært preget av stor aktivitet i BKM Stord. Den felles gjeld vi har på vårt aktivitetssenter Rutle minsker år for år. Slik også dette siste året takket være fin innsats fra medlemmene. Barne- og ungdomsarbeidet har fortsatt for fullt og det samme har møter og dugnadsvirksomhet. Det meste av det som skjer er ting som gjentas og er derfor er gjenkjennelig, men også nye hendelser og begivenheter dukker opp fra tid til annen.

Togaksjon
BKM Stord har deltatt i BKM’s såkalte togaksjon som startet opp i høst og vedvarer til midten av juni 2017. Nærmere om dette kan man lese i årsrapporten i en artikkel.

Dåp sommeren 2016
BKM Stord er en evangelisk menighet og på vår hjemmeside vil man kunne lese at vi praktiserer voksendåp. Å bli døpt er selvsagt helt opp til hver enkelt selv å avgjøre. I en liten menighet som BKM Stord kan det gå en tid mellom at det foretas dåp, men sommeren 2016 var menigheten samlet ved strandkanten på menighetens aktivitetssenter i det høvet. Foranledningen var at flere unge ønsket å bli døpt og hadde bedt om det. Det er høytidsstemning forbundet med dåp, og det er et vakkert syn å se de unge komme ned til stranden kledt i hvite eller lyse klær for ved dåpen å bekjenne sin tro på Kristus.

Dåpsseremonien innledes av en kort bønn, en felles sang og en tale, gjerne med dåpens betydning som tema. Selve dåpshandlingen foregår ved at dåpskandidaten vader ut til livet i vann og lar seg dykke under etter at følgende er ropt ut: «Jeg døper deg i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn!» Etter dåpen samles gjerne familie og venner av dåpskandidaten for å feire begivenheten.

70-års dag for Oddmund Risnes i november
5.november 2016 fylte vår forstander, Oddmund Risnes 70 år. Dagen ble feiret på vårt samlingssted, Rutle. Oddmund har et nært forhold til sine venner i BKM Stord, og det ble derfor en ekstra god og trivelig begivenhet. Slektninger og venner fra andre menigheter var også innbudt og blant dem Kåre J. Smith og hans hustru Eva. Deres bidrag til å hedre jubilanten satte en ekstra spiss på den innholdsrike kvelden.