Året 2020

Ordinær aktivitet
Den ordinære ukentlige aktiviteten med ukentlige søndagsmøter og søndagskole på søndager, og ukentlige ungdomssamlinger varte dette året bare fram til rundt midten av mars da Norge stengte ned.


Digitale og hybride alternativer
Ganske raskt etter nedstengingen ble det etablert digitale tilbud som erstatning for det ordinære menighetslivet. Salen ble omgjort til et studio, og det ble gjennomført digitale søndagsmøter og aktivitetstilbud for barn og ungdom.

Ungdomsarbeidet ble drevet videre, ved hjelp av kreative ildsjeler som ønsker å ivareta de unge på en best nylig måte. Det ble arrangert drive-in samlinger for ungdom med både oppbyggelse og aktiviteter som bil-rebus, og ulike konkurranser.

17. mai-feiringen ble en kombinasjon av en liten drive-in konsert, utdeling av aktivitetspakker, deling av bilder fra hjemmefeiring og felles konkurranser på sosiale medier.


Etter sommeren ble det gradvis lettelser i korona-restriksjoner og det var anledning til å samle et begrenset antall med minimum 1m avstand. Det ble da utover høsten gjennomført en del hybride samlinger med noen medlemmer fysisk til stede og andre som fulgte med via online TV sendinger

Trosopplæring for 15-åringer
Dette året var det 10 ungdommer som deltok i bibelundervisning, og ut på høsten ble det endelig en anledning til å ha en verdig og god seremoni for disse.

Innsamlinger
Gjennom året ble det også gjennomført to digitale festsamlinger med innsamlingsaksjon som var viktige bidrag til driften av foreningen.

Selv om dette året ble veldig annerledes enn de planene som var lagt for året, har det også vært fine tilbud og erstatninger både initiert lokalt og sentralt fra BCC, som en rekke medlemmer har gitt uttrykk for at de har hatt stor glede og utbytte av.