Ukentlige samlinger

Hver uke er det samlinger om Guds ord med familiemøter på søndager og ungdomsmøte midt i uka. Disse samlingene har jevnlig stort oppmøte, her oppmuntres både ung og gammel i troen, og det hentes inspirasjon til kristenlivet. Noen familiemøter er særlig barna i fokus, med barnevelsignelse av nyfødte. Fem barn ble velsignet dette året. Å gjennomføre nattverd i tilknytning til påske er også en lang tradisjon, og en viktig del av vårt kristne fellesskap.

Ungdommen har gjennom året hatt ukentlige samlinger med kort ungdomsmøte, ungdomskafe og aktiviteter. I tillegg hadde vi tradisjonen tro ungdomsfest den 16. mai og et skikkelig julebord på slutten av året.


Trosopplæring for 15-åringer

Det var ni ungdommer som deltok på årets bibelundervisning med ukentlig undervisning gjennomnoen måneder med basis opplæring i bibelen og troen vår. Bibelundervisningen ble avsluttet med en fest i begynnelsen av mai.


Aktivitetstilbud til barn

Barna samles til jevnlige søndagsskoler, gjerne kombinert med en aktivitetsdag i godt vær.
De siste årene har det blitt tradisjon å ha påskeverksted og juleverksted for barna. Årets juleverksted startet med adventsang og fortelling av juleevangeliet, og etter dette var det stor aktivitet med å lage julepynt. En konkurranse på årets juleverksted om årets lengste julelenke skapte mye engasjement og kreativitet.

Høydepunktene gjennom året for barna er nok likevel 17.- maifesten og juletrefesten, der barna selv er programledere med forskjellige aktiviteter og overraskelser.

Deltakelse i BCC sentralt

Gjennom året er det mange av våre medlemmer som deltar på de ulike konferansene og seminarene BCC avholder ved Oslofjord Convention Center. Mange har også stor glede av de ulike programmene som BrunstadTV produserer, og noen ganger samles vi i Stord Konferansesenter og ser disse i fellesskap.