2019 – Et festlig år i BKM Stord

Fra styret

BKM Stord har en lang historie som trossamfunn i Sunnhordland. Det ble i 2019 markert 100-årsjubileum etter Sadok Risnes, som var en pioner og menighetsbygger i BKM Stord hele sitt voksne liv.
Sadok Risnes betydde mye for de som kjente han, særlig på Stord, men også for mange andre som kom i hans vei på hans misjonsreiser rundt om i verden. Denne vinteren ble det derfor arrangert en stor jubileumsfest ved Stord Konferansesenter.
Mye arbeid var lagt ned i filmer, sang og musikk som gav en festlig ramme, og ikke minst betydde det ekstra mye å få Eva og Kåre J. Smith på besøk i denne anledningen, sammen med mange trosfeller fra ulike steder. To av Risnes sine oldebarn, to unge jenter, ledet oss gjennom festens innslag.


Barn og ungdom utgjør ca. 70 % prosent av BKM Stord, og det har gjennom flere år vært et satsningsområde å sørge for gode rammevilkår for disse med gode fasiliteter for et rikholdig aktivitetstilbud. Det var derfor stor begeistring både hos ungdommen og de voksne da 5-årsbudsjettet ble lagt fram på høsten, med en klar plan om å bli gjeldfri innen denne budsjettperioden.
Det danner grunnlag for å både opprettholde og videreutvikle rammevilkårene i tiden fremover og gir motivasjon til å bidra og stå sammen om å nå målene.
Det legges mye energi og arbeid ned i at barne- og ungdomsarbeidet skal utføres innenfor trygge rammer. Det er blitt avholdt jevnlige mentormøter og det har blant annet blitt gjennomført seminardag for våre ledere, og mentorer.
Det ble dette året vedtatt på årsmøtet å støtte ungdomsorganisasjonen BUK Stord med inntil 600 000 kr for deltakelse på camper i regi av Brunstad Ungdomsklubb, som har en klar kristelig profil
rettet spesielt mot ungdom.
Å samles om vår kristne tro er viktig, både i hverdag og høytider, og 2019 ble særlig preget av mange festlige samlinger.

I menyen til vesntre kan du lese litt om det som har skjedd i 2019.