Fra Styret

Brunstad kristelige menighet Stord (BKM Stord) er en aktiv menighet midt mellom Stavanger og Bergen, med ca. 270 medlemmer. Medlemstallet har vært ganske stabilt de siste parårene, med både noen utflyttinger og noen nye medlemmer. I styret sitter styreleder Torstein Leth og styremedlemmene Eunike Jørs Hansen, Anne Grethe Risnes og Kjell Lyder Risnes.

Det er lagt ned mye frivillig arbeid, særlig i barne- og ungdomsarbeidet gjennom året. Ikke minst legges det ned arbeid i ledertrening for de som bidrar i dette viktige arbeidet, med blant annet fokus på felles rutiner og retningslinjer for forebygging av overgrep og grenseoverskridende atferd.

Året har vært preget av ukentlige familiesamlinger og ungdomssamlinger med både oppbyggelige gudstjenester og aktiviteter. I tillegg til dette har det også vært en rekke festligheter; nyttårsfest, ungdommens 16. mai-fest, 17. mai-feiring, og barnas juletrefest for å nevne noen.
Vi hadde også et ungt par fra Amazonas i Brasil noen måneder på kulturutveksling som ble avsluttet med en ordentlig Brasilfest der menigheten fra Amazonas også var deltakende gjennom web-streaming.

Litt oppgradering av våre fasiliteter ble også gjort i løpet av året. Blant annet gjorde en kuldeperiode sitt til at vi fikk oppgradert den flotte badestranda i Rutle med ny skjellsand. Lekeplassen fikk også et godt løft dette året.

Når det gjelder økonomi, har fokuset vært på å redusere gjeld på våre eiendommer gjennom året
ved hjelp av både gavebidrag og felles dugnadsinnsats.