BKM Stord jobbet i 2017 målbevisst med å få flere mentorer inn i arbeidet for barna og de yngste ungdommene. De får mulighet til å bidra med ulike arbeids- og ansvarsoppgaver, og blir veiledet av de litt eldre ungdommene der de trenger det. Dette er frivillig innsats ungdommene selv ønsker å bidra med, og de opplever mestring og utvikling i det å vise omsorg for andre.

I dette arbeidet er det viktig at en lærer seg til å se de ulike behovene som de forskjellige har, noe som ofte kan være en utfordring. Derfor har BKM Stord ofte samlinger for mentorene hvor de tar opp ulike temaer og problemstillinger. Høsten 2017 gikk de gjennom nyttige og enkle retningslinjer som er utarbeidet for mentorarbeidet som skjer i BCCs regi.

Som mentor bidrar en til å arrangere ulike turer og aktiviteter gjennom uka, og flere av ungdomsgruppene i BKM Stord deltok på påskecampen som ble arrangert på Brunstad i mars 2017.

For de yngste ungdommene gir det en ekstra trygghet å ha med noen litt eldre og kjente som tar ansvar for dem, som bidrar med opplæring i ulike aktiviteter, og som passer på at de har det bra.

 

 

 

Les mer om hva BCC skriver om temaet på nettsiden www.bcc.no:

http://bcc.no/2017/09/ungdommelig-engasjement-bccs- lokalmenigheter/

http://bcc.no/2017/11/romslige-rammer-gode-rad- ungdomsarbeidet/