Årsrapport 2017

 

BKM Stord (Brunstad kristelige menighet, Stord) er en menighet på Vestlandet som har ca 270 medlemmer. I styret sitter styreleder Torstein Leth og styremedlemmene Einar Almås, Eunike Hansen, Kjell Lyder Risnes og Anne Grethe Risnes.

I 2017 har BKM Stord hatt fokus på å betale ned på gjeld, samt legge en trygg finansiell plattform for videre utbygging av fasiliteter lokalt dersom det skulle bli behov for det i framtiden.


 

 

 

 

 

 

Det er jobbet aktivt gjennom hele året for å motivere medlemmene til å bidra i det frivillige arbeidet, og vårt ønske er at menigheten skal være ett trygt og godt sted for alle, særlig for barna og de unge. Viktige temaer er diskutert og arbeidet med, som blant annet forebygging av overskridende eller krenkende adferd og mobbing. Dette er noe BKM Stord tar på alvor, derfor er det viktig med kunnskap rundt dette.

Året 2017 har gitt medlemmene mange fine felles opplevelser. Det har vært arrangert turer, ulike fester, dugnader, trosoppbyggende møter og noen samlinger ute i det fri.

Medlemstallet i BKM Stord ble I 2017 noe redusert, da det var flere som flyttet på grunn av utfordringer i arbeidsmarkedet. Men de gjenværende 270 medlemmene samles flere ganger i uka, og bidrar til at BKM Stord er en menighet i utvikling.

Stord

Torstein Leth