Brunstad Kristelige Menighet, Stord (BKM Stord), har også i 2016 hatt stor aktivitet som har engasjert alle aldersgrupper. Fremdeles har vårt økonomiske hovedfokus vært rettet mot nedbetaling av gjeld, samt å legge en trygg finansiell plattform for videre utbygging når behovet for dette melder seg. Vi opplevde også i 2016 et bredt engasjement blant medlemmene og stor oppslutning rundt innsamling, dugnad, og ikke minst aktiviteter for barn og ungdom.

Barn og ungdom utgjør størsteparten av medlemsmassen, noe som preger menighetslivet i stor grad. Dette gjør at vårt arbeid er framtidsrettet og våre samlinger blir spesielt meningsfulle. De unge kan velge mellom et vidt spekter av fritidsaktiviteter tilpasset den enkelte sitt talent og sin interesse. Formålet med aktivitetene er at de unge skal kjenne seg inkluderte og verdsatte, og finne plass i et fellesskap der de kan trives og utvikles som mennesker. Det har i denne sammenheng vært et økt fokus på å videreutvikle trygge og gode rammer for arbeidet med de unge med hovedvekt på det psykososiale. Dette arbeidet vil også bli styrket i tiden som kommer.

BKM Stord er en kristen forening, teologisk tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC). Vår lokale menighetshistorie starter i 1920 da den unge smedlærlingen Nils Risnes møtte marineoffiser Johan O. Smith i Haugesund. Risnes stiftet senere familie og bosatte seg i Sagvåg. Johan O. Smith var grunnlegger av BCC. Vi opplever BCC’s internasjonale stevner på Brunstad som en viktig åndelig inspirasjon. Mer informasjon om BCC finnes på bcc.no.

I styret for BKM Stord sitter Torstein Leth, Anne Grethe Risnes, Einar Almås, Eunike Hansen og Kjell Lyder Risnes.

Stord, den 16. juni 2017

Torstein Leth