Et år preget av stor aktivitet i BKM Stord

Brunstad Kristelige Menighet, Stord (BKM Stord), som er det lokale navn på vår menighet, har gjennom 2015 hatt stor aktivitet som har engasjert alle aldersgrupper. Siden Stord konferansesenter i Rutle stod ferdig høsten 2007, har vårt økonomiske hovedfokus vært rettet mot nedbetaling av gjeld, samt å legge en trygg finansiell plattform for videre utbygging når behovet for dette melder seg. Vi opplever et bredt engasjement blant medlemmene og stor oppslutning rundt innsamling, dugnad, og ikke minst fritidsaktiviteter for barn og ungdom.

Barn og ungdom utgjør størsteparten av medlemsmassen, noe som preger menighetslivet i stor grad. Dette gjør at vårt arbeid er framtidsrettet og våre samlinger blir spesielt meningsfulle. De unge kan velge mellom et vidt spekter av fritidsaktiviteter tilpasset den enkelte sitt talent og sin interesse. Formålet med aktivitetene er at de unge skal kjenne seg inkluderte og verdsatte, og finne plass i et fellesskap der de kan trives og utvikles som mennesker. Det har også vært et økt fokus på å rekruttere ledere fra de unges egne rekker, og det er gjennom året avholdt en rekke ledersamlinger.

I Rutle, hvor menighetens aktivitetssenter ligger, finnes gode muligheter for både innendørs og utendørs aktiviteter.  Eiendommen er på ca. 1000 mål, for det meste utmark. Selve senteret utgjør nærmere 3000 m2, og er fint og diskret plassert i terrenget.

BKM Stord er en kristen forening, teologisk tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC). Vår lokale menighetshistorie starter i 1920 da den unge smedlærlingen Nils Risnes møtte marineoffiser Johan O. Smith i Haugesund. Risnes stiftet senere familie og bosatte seg i Sagvåg. Johan O. Smith var grunnlegger av BCC. Vi opplever BCC’s internasjonale stevner på Brunstad som en viktig åndelig inspirasjon. Mer informasjon om BCC finnes på bcc.no.

BKM Stord har mye aktivitet. Vi har regelmessig oppbyggelse hver søndag foruten fester og sammenkomster av mange forskjellig slag, noe som vil framgå av vedlagte oversikt over aktiviteter og hendelser.

I styret for BKM Stord sitter styreleder Torstein Leth og styremedlemmene Anne Grethe Risnes, Einar Almås, Eunike Hansen og Kjell Lyder Risnes.

 

Stord, den 16. juni 2016

 

Torstein Leth

Styreleder